Turundajate Liit

Turundajate Liit, lühidalt TULI, on loogiline järgmine samm Eesti Turundus- ja Kommunikatsiooniagentuuride Liidu (ETKAL) tegevusele valdkonna edendamisel. Selle sammu aluseks on seniste liikmete mõistmine, et agentuuride ja turundajatena ei konkureeri me juba ammu ainult riigisiseselt ega teineteisega.

Turundajate Liit ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. See on monoliitne ja tegus organisatsioon, mis loob lisaväärtust nii agentuuridele kui nende klientidele. Erapooletu platvorm, mis võimaldab kõigil osapooltel oma vaateid esitada ja teistega arutada – ükskõik kui laiapinnaliselt.

Kõiki Eestis turunduskommunikatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ühendav liit asutati 2013. aastal. Turundajate Liidu eelkäijateks võib lugeda 1998. aastal asutatud Eesti Reklaamiagentuuride Liitu (ERAL) ja 2005. aastal asutatud Üritusturundusagentuuride Liitu.