Loovusauhindade edetabel 2015

Metoodikast:
Tabel kajastab võidetud auhindu reklaami-, disaini- ning digitaalkategooriates, mis on võidetud 2015. aastal. Selle eesmärk on reastada loovtööstuse ettevõtted vastavalt nende võidetud loovauhindadele. Tabel summeerib erinevatelt konkurssidelt võidetud loovauhinnad ja reastab agentuurid selle järgi. Tabelis ei ole näha kõiki häid Eesti agentuure, sest mitmed neist on teinud otsuse mitte osaleda konkurssidel, kuid sellegipoolest teevad nad väga head tööd.

Kasutasime Indrek Viiderfeldi poolt rakendatud metoodikat, lisasime digitaalse- ja disainikategooriad ning koondasime kõik agentuurid ühte koondtabelisse.

Loovkonkursside koondtabelisse ilmuvad punktid järgmiselt:
• Eesti konkursid: Kuldmuna ja ADC*Estonia: Grand Prix 20p, Kuld 10p, Hõbe 7p, Pronks 5p, finalist 1p.
• Väiksemad rahvusvahelised festivalid: Balticbest: Grand Prix 20p, Kuld 10p, Hõbe 7p, Pronks 5p, finalist 1p. Golden Hammer, KIAF, AdBlacksea ja Minsk White Square: Grand Prix 50p, Kuld 25p, Hõbe 17.5p, Pronks 12.5p ja finalist 2.5 p.
• Euroopa festivalid: Eurobest, Golden Drum ja ADC*Europe: Grand Prix 100p, Kuld 50p, Hõbe 35p, pronks 25p ja finalist 5p.

• Globaalsed festivalid: Clio ja Epica: Grand Prix 150p, Kuld 75p, Hõbe 52.5p, pronks 37.5p ja finalist 7.5 p. Cannes Lions: Grand Prix 200p, Kuld 100p, Hõbe 70p, Pronks 50p, finalist 10p.