Tule liikmeks

Liidu eesmärk on liikmete ühishuvide esindamine, turundus- ja reklaamialase kutse-eetika regulatsioon, osalemine õigusaktide ja regulatsioonide väljatöötamises, muutmises ja järelvalves ning õiglaste omavaheliste koostöömudelite väljatöötamises, samuti turunduskommunikatsiooni valdkonna tegevuse populariseerimine, erialase hariduse ja võrgustiku arendamine nii Eestis kui laiemalt.

Ühingu liikmeteks on oodatud Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja muud iseseisvad juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks või ärikriitiliseks funktsiooniks on turundus.

Liikme hüved:
  • Kuulumine infovälja ja ringkonda – võimalus olla oluline osa millestki suuremast.
  • Osalemine eksport programmis valitud sihtriikides.
  • Osalemine igakuistel tasuta hommikuseminaridel.
  • 30% hinnasoodustustes väärtusliku sisuga koolitustelt ja võimalus kaasa rääkida sisu kujundamises.
  • Soodustus 20% Kuldmuna konkursi osavõtutasudelt ja auhinnagala piletitelt.
  • Turundusagentuuride maine- ja klientide rahulolu uuring koostöös Kantar Emoriga.
  • Turunduse riikliku käekäigu mõjutamine soovitud suunas.
  • Enda või oma ettevõtte maine kujundamine läbi loodava sisu liidu kanalite vahendusel.

Turundajate Liidu liikmeks astumine võimaldab panustada turunduskommunikatsioonivaldkonna arendamisse ning korrastamisse, osaleda paremini erialases infovahetuses, rääkida kaasa loovusfestivali “Kuldmuna” korraldamises ning lähemalt tutvuda valdkonnas tegutsevate inimestega.

Turundajate Liidu liikmetasu on 150 eurot/kuus (KM 20% ei lisandu). Liikmetasu võid maksta kuu, kvartali, poolaasta või aasta kaupa. Liitumistasu puudub.

Kui tunned huvi liikmeks saamise vastu, siis täida avaldus või küsimuste korral võta meiega ühendust.