Liitumisavaldus — Turundajate Liit

Liitumisavaldus

Ootame Turundajate Liiduga liituma kõiki Eesti äriühinguid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja muid iseseisvaid juriidilisi isikuid, kelle põhitegevuseks või ärikriitiliseks funktsiooniks on turundus ning kes jagavad meiega ühist visiooni.

Liidu liikmeks on oodatud:
  • kõik turunduskommunikatsiooni valdkonna äriühingud (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmad);
  • oma kaupu ja teenuseid turundavad äriühingud või nende liitude ühendused.

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liitumisavalduse alusel ja liikmelisus algab juhatuse otsuse tegemise kuupäevast. Liikmeks astumiseks palume täita allolev liitumisavaldus ning võtame peatselt ühendust.

Liitumisavaldus

Email again:
Oleme tutvunud liidu põhikirjaga ning täidame selles sätestatut.
Turundajate Liit MTÜ põhikiri