Kõik uudised

Bigbanki turundustiimis toimusid mitmed muudatused

Seoses Bigbanki senise juhatuse liikme ja CRM valdkonna juhi Martin Läntsi hiljutise asumisega panga juhatuse esimehe ametisse, sai panga uueks CRM ja turundusvaldkonna juhiks viimased kaks aastat Bigbank Grupi turundust juhtinud Roger Niitmäe. Seoses Kai Põldemaa siirdumisega Bigbankist Olerexi turundusjuhiks on Bigbank Eesti äriüksuse uus turundusjuht Eve Järve. Eesti äriüksuse juht on alatest septembrist 2018 Jonna Pechter.

Fotol: Roger Niitmäe

Roger Niitmäe vastutab Bigbankis kliendikommunikatsiooni ja -kogemuse eest. Panga struktuuris asetuvad selle valdkonna alla kliendikogemuse juhtimine, turunduskommunikatsioon, hinnastamine ja müügijuhtimine, partnersuhete juhtimine ja väliste veebikeskkondade arendamine. Igas riigis on omakorda eraldi kvaliteedijuhid ja turundusmeeskonnad, kes vastutavad samade suundade eest lokaalsel tasandil.

Fotol: Eve Järve

Bigbank Eesti turundusmeeskonna uuel juhil Eve Järvel on pikaajaline turunduse valdkonnas töötamise kogemus erinevates rollides. Ta on töötanud nii reklaamiagentuuris, meediaagentuuris kui ka juhtinud mitme finantssektori ettevõtte turundusmeeskondasid. Lisaks Evele kuuluvad Bigbank Eesti turundustiimi digiturundaja Ervin Salusoo ja partnerturunduse eest vastutav Annika Parm

“CRM vallas töötame iga päev selle nimel, et meie kliendid oleksid meiega väga rahul. Kuivõrd Bigbanki visioon on olla enim soovitatud digitaalse finantsteenuse pakkuja kõikides oma tegevusriikides, siis peame suurepärase kogemuse pakkumist oma klientidele ülioluliseks. Oleme asetanud kliendi kogu organisatsiooni keskmesse ning planeerime kõiki oma tegevusi kliendi vaatest lähtudes. See hõlmab nii toote- ja teenusedisaini kui pakutava klienditeeninduse kvaliteeti,“ rääkis Roger Niitmäe oma uutest tööalastest väljakutsetest. 

“Kogume regulaarselt klientidelt tagasisidet, et selle põhjal oma toodet ja teenust tarbijate jaoks paremaks muuta. Mõõdupuuks pole mitte ainult kliendirahulolu, vaid klientide soovitusindeks, mida mõõdame regulaarselt kõikides kliendi teekonna punktides. Eelmise aasta viimases kvartalis oli Bigbanki Grupi ülene klientide soovitusindeks 39 punkti, mis aasta varsemaga võrreldes paranes 34,5%,“ rõõmustas Niitmäe. 

„Kogu organisatsiooni tänane suurim väljakutse on panga uue infosüsteemi Nest arendamine. Uue süsteemi rakendamise tulemusena soovime klientide rahulolu ja soovitusindeksit veelgi parandada, arvestades tehnoloogilist eelist ja kiireid automatiseeritud protsesse, mida uus pangasüsteem pakub,“ lisas ta. 

Turunduslikult on suuremaid väljakutseid kaks 

Esimene nendest on Niitmäe sõnul Bigbanki turuosa efektiivne kasvatamine panga tegevusriikides Soomes ja Rootsis. „Kui Baltikumis on meie aidatud brändituntus 80-90% ringis, siis Soomes ja Rootsis on see hetkel oluliselt väiksem. Arvestades antud riikide meediahindu ning sektori konkurentsitihedust, siis tuntuse hüppelise kasvu saavutamine mõistliku turundusefektiivsuse juures on suur väljakutse. Turule sisenemiseks on tulemuspõhiste turundusvõtete kasutamine küllalt efektiivne, kuid edasise kasvu jaoks võib sellest väheks jääda. Näiteks Soomes oleme tasapisi hakanud tegema investeeringuid ka traditsioonilistesse massimeedia kanalitesse, mis on toonud ka esimesed edusammud nii brändituntuse kui kliendibaasi kasvu osas,“ rääkis Niitmäe. 

Teise väljakutsena toob Niitmäe välja tänase tarbijakrediidi reklaamiseaduse Eestis ning peagi uue sarnase seadusemuudatuse jõustumise Lätis ehk küsimuse, kuidas kommunikeerida oma toote häid omadusi ja eeliseid konkurentide ees üle reguleeritud seaduslikus ruumis. „Aastal 2015 viisime läbi Bigbanki rebrändingu, mille ajendiks oli uuenenud äristrateegia. Suunasime oma teenuse madalama krediidiriskiga klientidele, mistõttu langetasime oma laenutoodete intressimäärasid universaalpankadega konkureerivale tasemele. Uus seadus aga keelab reklaamide massimeedia kanalites tarbijakrediidi toodete tingimusi, sh tarbija jaoks soodsamaid laenutingimusi. Kuigi uuenenud seaduse algne eesmärk oli üllas – piirata kiirlaenupakkujate vastutustundetut käitumist ja kaitsta tarbijat. Praktika on olnud aga vastupidine, sest Eesti on täna üks väheseid Euroopa riike - kui mitte ainus - kus tarbimislaenude keskmine intress mitte ei kahane, vaid on hoopis tõusule asunud. Põhjus on lihtne: kui pangad ei tohi reklaamida oma tarbijakrediidi toodete tingimusi, sh intressimäärasid, siis puudub neil ka surve neid kliendi jaoks soodsamaks muuta,“ selgitas Niitmäe.

Silja Oja, Turundajate Liit

Liitu uudiskirjaga