Kõik uudised

Inbank: „Pank“ ei ole enam ammu suurte sammastega maja linna keskel, mille ümber ülejäänud universum tiirleb

Turundajate Liitu (TULI) astus juba teine pank, lisaks Coop Pangale kuulub nüüd agentuure ja brände ühendavasse liitu ka Inbank. Lähemalt räägib liitumise põhjustest Inbank grupi turundusjuht Kärri Brewster-Palts.

Fotol: Inbank grupi turundusjuht Kärri Brewster-Palts

Miks otsustasite TULI-ga liituda? 

Põhjuseid on mitmeid. Lisaks sellele, et oleme märganud TULI viimase poolaasta aktiivsemat (ja meie jaoks kindlasti ka relevantsemat tegutsemist), oleme – nagu teisedki TULI liikmed – väga huvitatud turunduse taseme tõstmisest ja hoidmisest nii Eestis kui Balti riikides laiemalt. Meie tooteportfoolio hetke- ning tulevikuplaane silmas pidades mängib intelligentne ja leidlik lähenemine B2B, B2C ja B2B2C turundusele väga suurt rolli ning TULI ei ole meile mitte vaid peegelpildiks enda taseme hindamisel ning hoidmisel, vaid vajalik ka oluliste partnerlussuhete loomiseks. Loodame leida TULI kaudu ideid, kontakte, arutelusid, potentsiaalseid koostööprojekte ja professionaalseid kaasmõtlejaid. 

Millised on praegu Inbanki suurimad turunduslikud väljakutsed?  

Väljakutseid on palju, kuid kõik on positiivsed ning tingitud eelkõige organisatsiooni kiirest kasvust. Nende hulgas kindlasti taktikalised küsimused nagu automatiseerimise suurendamine, turundusinvesteeringu edukas skaleerimine organisatsiooni kasvu silmas pidades, start-up mentaliteedi hoidmine lahenduste otsimisel, ka turundustiimi erialaste teadmiste kasvatamine. Samuti suurema plaani teemad nagu finantseerimistoodete roll ja positsioon Gen Y ja Z eludes täna ja homme ning sihtgruppide maailmavaadete ja harjumuste muutumine ajas. 

Kui suur on Inbanki turundustiim on ja kes sinna kuuluvad?

Töötame maatriksina, kus grupi turundusüksuses on lisaks minule veel kaks positsiooni – turunduse projektijuht ja kliendipakkumise juht. Turundusüksus vastutab strateegilise suuna, rahvusvaheliste tootebrändide, süstemaatilise kommunikatsiooni ühtlustamise ja automatiseerimise ning partner-, tarbija-, tööandja- ja investorbrändide arendamise eest. Igal riigil on omakorda veel paaripealine turundustiim, kelle vastutada on riigipõhiste toodete turundamine ning brändi- ja müügieesmärkide elluviimine. Hierarhiat ja suuri tiime on Inbankis võimalikult vähe, et tagada maksimaalne ettevõtlikkus, ühtekuuluvus ja paindlikkus suurte ideede kiireks realiseerimiseks. 

Mis on Inbank – mille poolest te teistest pankadest erinete?

Inbank on tarbijafinantseerimisele spetsialiseerunud digitaalne pank. Nii white-label kui ka bränditoodete kaudu pakume nii läbi partnerite (mis on meie eduloo üks olulisemaid elemente) kui ka otse tarbijale mugavaid, tehniliselt kiireid ja turvalisi lahendusi materiaalsete vajaduste ja soovide täitmiseks. 

Usume, et „pank“ ei ole enam ammu suurte sammastega maja linna keskel, mille ümber ülejäänud universum tiirleb. Kohati ei ole see sõna „pank“ isegi enam nii oluline. Meie rolliks on ennetada kliendi vajadusi kohas ja hetkel, kus need tekivad. 

Me ei eelda, et klient peaks tee meie juurde ise leidma – pakutavad lahendused peavad olema orgaaniline osa kliendi teekonnast. Siinkohal on oluline mainida, et me ei ürita lahendada kellegi negatiivseid probleeme, vaid tegeleme pigem ajatelje aktiivse nihutamisega, aidates tarbijal vältida kompromisse kvaliteedi arvelt. Meie klientideks on oodatud kõik, kel sellistest toodetest ühel või teisel hetkel kasu on ning me ei palu kelleltki, et nad seetõttu oma kodupangaga hüvasti jätaks. Julgustame tarka kvaliteedipõhist tarbimist ning teeme enda poolt kõik, et aidata kaupmeestel ka kvaliteetsemalt müüa. 

Vaata ka: www.inbank.ee 


2015. aastal jõudis Inbanki lansseerimine Aasta Turundustegu finaali ehk 5 parima hulka – kampaania, mille edukusele aitas suuresti kaasa PR ja mille 2 nädala eesmärgid täideti 2 päevaga. 

Enne Inbanki lansseerimist ei olnud pangandusturul pikema aja jooksul toimunud ühtki uut tulemist. Viimaseks uueks pangaks Eesti turul oli 2009. aastal alustanud LHV. 

Lansseerimiskampaania kandis 2 strateegilist eesmärki: 

  • Positsioneerida Inbank kui tootepõhine ja konkurentidest eristuv spetsialistist nišipank kliendi olemasoleva põhipanga kõrvale.
  • Saavutada hoiuste mahuks ambitsioonikas 5 miljonit eurot, sidudes lansseerimiskampaania uue hoiusetoote pakkumisega. 

Kampaania keskseks ideeks sai NO BOLLOCKS (“ei mölale”), mõõdukas vastandumine universaalpangandusele, kes üritab otsustada kliendi eest. 

Tulemused: Kampaania ostus üle ootuste edukaks - kampaaniat saatis suur tähelepanu, meedikajastus oli soovitud tooniga ja edastas soovitud sõnumeid. 2 nädalaks planeeritud hoiusekampaania mahueesmärk oli täidetud kahe päevaga. 

Lansseerimiskampaania raames avati Inbankis ligi 11 miljoni euro eest hoiuseid, mis on 220% suhtes eesmärgiga. 

Loe pikemalt: Case study: Inbanki lansseerimine – No bollocks!
 

Turundajate Liit (TULI) ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 61 ettevõtet

Silja Oja, TULI

Liitu uudiskirjaga