Kõik uudised

Omniva: Kokkuhoid tööandja brändingu arvelt on hoopis kulu

2. oktoobril korraldas Omniva TULI liikmetele seminari “Tööandja bränding”, kus oma teadmisi ja kogemusi jagasid Omniva turunduse- ja e-kanalite juht Katre Uibomäe, värbamisjuht Hillar Matto ja brändi ning ürituste koordinaator Berit Grossberg. Siinkohal kokkuvõte räägitust.

Fotol:  Omniva turunduse- ja e-kanalite juht Katre Uibomäe. Pildistas: Mari Rostfeldt.

“Ennustatakse, et aastaks 2027 on USA-s pooled töötajatest vabakutselised, projektipõhised, kaugtööd ja tööampsusid tegevad või muul moel ebatraditsiooniliselt töötavad,” rääkis Hillar Matto. See on kindlasti trend, millega ka Eestis arvestama peab.  

Kas tööandja brändinguga tegelemine tasub end finantsiliselt ära?  

Jah! LinkedIni 2011. aasta uuringu järgi: 

 • Tugevalt tööandja brändingusse panustav ettevõte kulutab värbamisele keskmiselt kaks korda vähem kui ennast tööandjana nõrgalt turundav firma;
 • Töötajate voolavus on tugeva brändiga ettevõtetel 28% madalam;
 • Keskmine kulu lahkunud töötaja asendamiseks, sh koolitus ja efektiivsuse kadu, moodustab 90-200% töötaja aastapalgast. 

Tööturu trendid Eestis 

75% siinsetest töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele ning 48% hakkab lähedase kolleegi lahkumise järel kaaluma ka ise töökoha vahetust.  

Kümne aastaga on tippspetsialistide arv kasvanud 44% (42 000 inimese võrra).  

Juhte on lisandunud 8% (6300).  

Oskustöölisi on 26 000 (-23%) inimese võrra vähem, seadme- ja masinaoperaatoreid 13 000 (-14%) võrra ja lihttöölisi 11 000 (-16%) võrra vähem. 

Fotol: Omniva värbamisjuht Hillar Matto

Omniva väljakutse: töötajate voolavus 

Omnivas töötab 2250 inimest, kellest 23% on töötanud ettevõttes alla 1 aasta ja 17% üle 20 aasta. Voolavus on aastas keskmiselt 30%. 

Kuidas olla atraktiivne tööandja? Mõtle nagu startup! 

8 põhjust miks tööturule sisenevad noored eelistavad startuppe: 

 • Sul on võimalus seal midagi suurt korda saata, tööl on käegakatsutav tulemus;
 • Õpid palju ja kiiresti;
 • Töötad koos omasugustega;
 • Näed kiiresti tulemusi;
 • Struktuur on lame, mitte teravatipuline püramiid, kus juhtkond istub 10. korrusel, kuhu lift ei käi;
 • Meritokraatia ehk talentide valitsus;
 • Paindlikud töötunnid;
 • Töökeskkond on cool.

Kuidas alustada tööandja brändinguga? 

Hinda:

 • Ettevõtte välist ja sisemist mainet;
 • Kategooria üldist kuvandit;
 • Sinu eeliseid konkurentide ees;
 • Võtmefaktoreid, mis peamisi sihtgruppe ligi meelitavad;
 • Tudengite suhtumist sinusse kui tööandjasse.

Vii läbi:

 • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed värbamisküsitlused;
 • Uue tulija küsitlus;
 • Sotsiaalse kuvandi audit.

Coco Chanel on öelnud, et selleks, et olla asendamatu, pead olema eriline. Mine sügavale ja leia see, mis teeb sind eriliseks. “Hoolivus”, “koostöö”, “innovatsioon” jms loosungid ei erista. 

Mõtle läbi, kes sa oled. Näiteks Omniva puhul: kas tegemist on kas logistika-, teenindus- või tehnoloogiaettevõttega? Ja sellest lähtuvalt mõtle, keda vajad, et oma äristrateegiat ellu viia. Mida pakud ja mida ootad töötajatelt? Tööta välja loovkontseptsioon, ole julge, tööta eristuvate sõnumite kallal, mõtle sügavalt, mis eristab sind teistest. 

“Talent valib meid, mitte vastupidi,” ütles Uibomäe. 

Kas Omniva värbab kompetentsi või suhtumist? 

„Kunagi, kui olin veel noor ja algaja juht, jäi mulle kõrvu ütlus: „Tihti värvatakse oskuste põhiselt, aga lahti lastakse suhtumise pärast“. Kompetents on õpitav ja arendatav, pealegi muutub tänapäeval töö sisu tänu tehnoloogia kiirele arengule pidevalt. Nii on ka Omnivas ja meie jaoks on oluline, et inimesed nendega muutustega kaasa tuleks. Olulisem on keskenduda suhtumisele ning arendada kompetentse jooksvalt. Loomulikult on igal tööl oma vajalikud baaskompetentsid. Näiteks kulleril peavad olema autojuhi load,“ vastas Katre Uibomäe.

Kuidas turundus saab värbamist toetada? 

„Paljudes ettevõtetes pole tööandja brändingul „omanikku“. See kõlab nagu turunduse teema, olles samas ka personaliosakonna pärusmaa. Tööandja brändi ehitamine ei olegi ainult personaliosakonna või turunduse funktsioon, see on ärifunktsioon,” rõhutas Berit Grossberg (fotol).

„Kõigepealt tuleb tööandja brändingusse kaasata ettevõtte juhid, neile idee „müüa maha“, alustada maja seest ning seejärel järk-järgult seda väljapoole levitada,“ lisas ta.

Omiva on teinud tööandja brändingut mitmel eri moel. Näiteks kaasates oma töötajaid oma turunduskampaaniatesse ja lavadele. Omniva Gala 2019 õhtujuhiks said kandideerida kõik Omniva töötajad üle Baltikumi. Või jagades oma „rõõmutooja“ sõnumit (sest paki saamine on alati rõõm!) nii töökuulutustes, Omniva töötajade LinkedIn profiilidel kui ka visiitkaartidel, mida töötajad jagavad tänutäheks väljaspool Omnivat, kui kogevad kuskil toredat teenindust.

„Tööandja brändingu kampaaniad, mida teinud oleme, ei erine iseenesest ülesehituselt palju teistest turunduskampaaniatest – oleme nähtavad ja loodame saada valituks. Aga kuna me nende kampaaniatega ostame inimeste aega – seda kõige väärtuslikumat, mis neil on – siis selleks peavad olema väga tugevad argumendid, et inimesed meie juurde tuleks ja ka jääks,“ kommenteeris Grossberg. 

„Palk on oluline, kuid lisaks sellele on tähtsad ka muud põhivajadused nagu näiteks kuulumisvajadus, eneseteostuse vajadus, tunnustuse- ja turvalisuse vajadus. Just nendele argumentidele rõhudes ning neid tagades pakud sa inimesele töökohta ja töökeskkonda, kus ta tegelikult olla soovib,“ lisas Grossberg.  

Katre Uibomäe ütles, et brändiarendus on kui alkeemia – sa vajad fakte ja andmeid, aga ka maagiat, et muuta lähteandmed millekski, mis tõstab vaimu ja ärgitab kujutlusvõimet.  

Samas hoiatas Uibomäe liigse ilustamise eest: “Ära pane “poe vaateaknale” midagi, mida reaalselt “poest” ei leia.Uibomäe soovitab teemast huvitatutel kindlasti lugeda Richard Mosley raamatut “Employer Brand Management”.  

Grossberg soovitab lisaks hoida silm peal Brett Minchingtoni blogil.

Fotol: Omniva seminar "Tööandja bränding". Seda, et teema on kuum, kinnitas osalejate arv – vabu kohti seminariruumis praktiliselt polnud.

Omniva on Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 56 ettevõtet.  

Kokkuvõtte tegi: Silja Oja, TULI
Liitu uudiskirjaga